Dongguan Jiafu Automobile Accessories Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: Dubai Automechanika
  Ngày tham dự: 2019 .6
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: AE
  Giới thiệu: customizie auto wire harness, auto switch
  Tên triển lãm thương mại: Turkey Automechanika
  Ngày tham dự: 2019 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: TR
  Giới thiệu: customizie auto wire harness and auto switch
  Tên triển lãm thương mại: Shanghai Automechanika
  Ngày tham dự: 2018 .12
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: customizie auto wire harness, auto switch
  Tên triển lãm thương mại: shanghai Frankfurt
  Ngày tham dự: 2017 .12
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: auto wire harness, auto switch
  Tên triển lãm thương mại: shanghai frankfurt
  Ngày tham dự: 2016 .12
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: custom wire harness, auto switch
  Tên triển lãm thương mại: guangzhou
  Ngày tham dự: 2011 .6
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: wire harness
Gửi email cho nhà cung cấp này