Dongguan Jiafu Automobile Accessories Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO/TS16949 ISO/TS16949 AFNOR manufacturing of wiring harnesses 2017-03-24 ~ 2018-09-14 Đã xác minh
Donguan informaiton wires and cable association Donguan informaiton wires and cable association Dongguan cable association wire harness and cable 2009-09-01 ~ 2013-12-31
ISO9001 ISO9001 ISO manufacturing of wiring harness for automobiles 2012-05-02 ~ 2015-05-01
ISO/TS16949 ISO/TS16949 ANFOR auto wire harness, wire harness, wiring harness wiring harness looms 2015-03-18 ~ 2018-03-17
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE UDEM Car Wiring Harness 2018-12-26 ~ 2023-12-25 Đã xác minh
CE CE UDEM Car Control Tailgate Switch 2018-12-26 ~ Đã xác minh
UL UL UL wire harness manufacture 2012-06-28 ~ 2017-06-27
TS16949 TS16949 ISO manufacturing wire harness for automobiles 2012-05-02 ~ 2015-05-01
CE CE UDEM wiring harness GF-W-0001, GF-W-0002, GF-W-0003, GF-W-0004, GF-W-0005, GF-N-0001, GF-N-0002, GF-N-0003, GF-N-0004, GF-N-0005,GF-N-0006, GF-N-0007, GF-N-0008, GF-N-0009, GF-N-0010, GF-N-0011, GF-N-0012, GF-N-0013, GF-N-0014, GF-N-0015, GF-N-0016, GF-N-0017, GF-N-0018, GF-N-0019, GF-N-0020, GF-N-0021, GF-M-0001, GF-M-0002, GF-M-0003, GF-M-0004, GF-M-0005,GF-M-0006, GF-M-0007, GF-M-0008, GF-M-0009, GF-E-0001, GF-E-0002, GF-E-0003, GF-E-0004, GF-E-0005,GF-E-0006, GF-E-0007, GF-E-0008, GF-F-0001, GF-F-0002, GF-F-0003, GF-F-0004, GF-F-0005, GF-C-0001, GF-C-0002, GF-C-0003, GF-C-0004, GF-C-0005,GF-C-0006, GF-C-0007, GF-C-0008, GF-C-0009, S1002X 2019-12-25 ~ 2023-12-24
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
assembly wire device ZL201320197147.5 assembly wire device UTILITY_MODEL 2013-10-15 ~ 2023-10-14
golf car electric control device ZL201320187317.1 golf car electric control device UTILITY_MODEL 2013-10-15 ~ 2023-10-14
wire plug connector ZL201320190316.2 wire plug connector UTILITY_MODEL 2013-10-15 ~ 2023-10-14
golf car electric control box ZL201320187098.7 golf car electric control box UTILITY_MODEL 2013-04-14 ~ 2023-04-13
automotive wire harness ZL201730085699.0 automotive wire harness APPEARANCE_DESIGN 2017-03-20 ~ 2027-03-19
trailer wire harness controler safety guard device ZL201720280399.2 trailer wire harness controler safety guard device UTILITY_MODEL 2017-03-20 ~ 2027-03-19
automotive tailgate wire plug structure ZL201320222270.8 automotive tailgate wire plug structure UTILITY_MODEL 2013-04-25 ~ 2023-04-24
general used OBD port ZL201320197165.3 general used OBD port UTILITY_MODEL 2013-04-16 ~ 2023-04-15
seat heating switch ZL201310131083.3 seat heating switch UTILITY_MODEL 2013-04-15 ~ 2033-04-14

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này